Aanbod

Praktijk Bredewout is een gespecialiseerde praktijk en maakt gebruik van diverse therapieën en methodieken. Deze zijn voor u op een rij gezet. Mocht u hierover vragen hebben of wilt u weten of uw klacht hiermee ook verholpen kan worden, neem dan zeker contact op

Manuele Therapie 


Een manueel therapeut is opgeleid om op basis van een zorgvuldige probleemverkenning maatwerk te leveren voor individuele patiënten, gedurende alle fasen van het herstelproces. Ik ben geschoold in het Maitland® Concept. Deze internationaal erkende manuele therapie is gericht op de behandeling van functionele stoornissen in het gewricht-, spier- en zenuwstelsel. Naast mobilisaties en soms manipulaties (‘kraken’) maakt het concept gebruik van neurodynamische technieken en oefeningen gericht op stabiliteit en houding. Lees meer »

Craniofaciale therapie (CRAFTA®)


Craniofaciale therapie is een behandelconcept dat zich bezighoudt met klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied. De therapie wordt gegeven door gespecialiseerde en geregistreerde fysio-manueel therapeuten en behandelingen worden vaak in samenspraak met de tandarts, KNO-arts, kinderarts, orthodontist en/of neuroloog uitgevoerd.

Binnen de craniofaciale therapie maakt Praktijk Bredewout gebruik van het CRAFTA clinimetrics programma. Dit speciaal ontwikkelde programma analyseert (na invoer van een foto) de verhoudingen van de schedel en het gezicht en analyseert bovendien de lichaamshouding. 


Fysiotherapie &
Oefentherapie Mensendieck

Zowel Fysiotherapie als Oefentherapie Mensendieck zijn gericht op de behandeling van klachten aan het steun-, houdings- en bewegingsapparaat. Echter zijn het twee afzonderlijke paramedische beroepen. Waar de oefentherapie zich concentreert op de algehele houding en het bewegingsgedrag van de patiënt, is de fysiotherapie in deze tijd meer gericht op training en behoud van bewegingsfuncties. Juist de combinatie zorgt voor resultaat op langere termijn.

Dry Needling


Dry needling is een behandelmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van dunne acupunctuurnaalden die in een spierknoop worden aangeprikt. De naam refereert naar het prikken met een droge (niet holle) naald. Er wordt geen vloeistof ingebracht zoals bij een injectienaald. Praktijk Bredewout maakt, mits deze methode passend is bij de klachten, gebruik van dry needling bij stoornissen in het hoofd-, hals-, nek-, kaak- en schoudergebied.

Echografie MSU

Echografie geeft de mogelijkheid om pijnloos opnamen te maken van het houdings- en bewegingsapparaat. Met andere woorden: van pezen, spieren, banden, slijmbeursen, botten en gewrichten. De dynamische beelden zijn direct zichtbaar voor de patiënt in tegenstelling tot röntgen- en MRI opnamen die slechts statische beelden opleveren. De therapeut kan met deze opnamen snel een relatie leggen tussen de klachten en de beelden die te zien zijn. Dit betekent voor de patiënt een heldere diagnose en een effectief behandelplan.

Graded Motor Imagery (GMI)

 

Graded Motor Imagery is een wetenschappelijk, digitaal trainingsprogramma die de hersenen traint. Het is uitermate geschikt voor de behandeling van complexe pijn en bewegingsproblemen als gevolg van een overgevoelig zenuwstelsel. Lees meer »